مزرعه پدری با ایجاد تصویری از ارتباط خانواده و اهمیت ارزش والدین , این نام را برای محصولات خود انتخاب نموده است تا
 
حس بهتری برای مخاطبان خود بوجود آورد.
 
 
 
 
 

تاریخچه

برند مزرعه پدری در سال 1397 با هدف تکمیل سبد غذایی خانوار  ثبت گردیده است.

مزرعه پدری پس از اخذ مجوزات لازم , از ابتدا با تولید و عرضه حبوبات وارد عرصه  مواد غذایی گردیده است و برای تولید محصولات دیگر گروه خوراکی برنامه ریزی و هدفگذاری
 
نموده است وامیددارد این مجموعه  با تداوم در کیفیت و نوآوری در محصولات خود , ارتباط مستمر و پایدار با مشتریان و عرضه محصولات مناسب برای خانواده ایرانی به برندی
 
مورد اعتماد و محبوب مبدل شود.

 

ارزشها و اهداف

 ایجاد اعتماد بهتر و بیشتر به محصول ایرانی

حمایت و ایجاد اشتغال برای جوانان و رونق تولید ملی

احترام و ارزش گذاری به خواسته مشتریان و خانواده ایرانی