ماش

ماش

900 گرم

دسته :

ماش مزرعه پدری از مرغوبترین و با کیفیت ممتاز و دستچین شده تهیه و به بازار عرضه می شود .