فروش عمده

عرضه مستقیم محصولات باغی و کشاورزی بصورت عمده


نخود

حداقل سفارش 1 تن

کشمش

حداقل سفارش 10 کیلوگرم

بادام

حداقل سفارش 10 کیلوگرم

گردوی ایرانی

حداقل سفارش 10 کیلو گرم

آلبالو خشک

حداقل سفارش 10 کیلوگرم

گردوی خارجی

حداقل سفارش 10 کیلوگرم